STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đúc bệnh phẩm TEC 2900 Histo-Line Laboratories S.r.l. Histo-Line Laboratories S.r.l. Dùng để đúc các khối mô, tế bào bằng paraffin trong quy trình xử lý mô trong các bệnh viện, phòng thí nghiệm giải phẫu học Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A