STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm GE- 47; GE-48 Zhejiang Medicines & Health Products I/E CO.,LDT. (ZMC/Huang Yu- Trung Quốc). Zhejiang Medicines & Health Products I/E CO.,LDT. (ZMC/Huang Yu- Trung Quốc). Dùng để lấy mẫu dịch mũi họng Quy tắc 5 TTBYT Loại A