STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư y tế dùng trong gây mê giúp thở Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner dùng trong y tế Quy tắc 2 TTBYT Loại B