STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipet ID-Pipetor FP-6 Nichiryo CO., Ltd. DiaMed GmbH Dùng để bơm hút mẫu trong các xét nghiệm thuộc hệ thống huyết học miễn dịch ID-System của Bio-Rad Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5 TTBYT Loại A