STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển virus Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Môi trường vận chuyển virus cho phép lưu trữ và vận chuyển virus một cách an toàn để nghiên cứu thêm bao gồm các phương pháp nuôi cấy cổ điển, xét nghiệm chẩn đoán, cũng như các kỹ thuật sinh học phân tử (bao gồm cả PCR) Quy tắc 5, phần III, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A