STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải Clinical Chemistry Analyzer BX-3010 (with ISE) Furuno Electric Co., Ltd., ME Nishinomiyahama Factory Sysmex Corporation, Nhật Bản Là máy xét nghiệm sinh hóa tự động được tích hợp khối điện giải được dùng trong chẩn đoán in vitro để phân tích nồng độ của các thông số sinh hóa và điện giải. Quy tắc 3, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C