STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến Excimer ExSys 308 GME German Medical Engineering GmbH GME German Medical Engineering GmbH ĐIều trị bệnh bạch biến Quy tắc 9 TTBYT Loại B