STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết HighQ Check Special SG-001 MTI Diagnostics GmbH MTI Diagnostics GmbH Sản phẩm này được sử dụng cho các thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, cung cấp cho bệnh tiểu đường cho bệnh nhân tự kiểm tra trong ống nghiệm, kiểm tra các chỉ số đường huyết của cơ thể, không áp dụng cho trẻ sơ sinh, bệnh nhân mất nước hoặc mất nước nặng. Quy tắc 4 TTBYT Loại C