STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 PreciControl HIV/05162645190 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys HIV combi PT và Elecsys HIV Ag trên máy xét nghiệm miễn dịch Elecsys và cobas e. Quy tắc 1.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại D