STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chốt neo cố định dây chằng Theo phụ lục Theo phụ lục EVOLUTIS S.A.S/ France Sử dụng trong phẫu thuật thay thế dây chằng chéo khớp gối. Quy tắc 8, phần II, phụ lục I – TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C