STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển vi rút VTM.NIHE Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam Dùng để bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp nghi ngờ do vi rút. Mẫu bệnh phẩm được sử dụng để xét nghiệm sinh học phân tử và phân lập vi rút QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A