STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận SHM-DLPES-P1.4LF; SHM-DLPES-P1.6LF; SHM-DLPES-P1.8LF ; SHM-DLPES-P2.0LF; SHM-DLPES-P2.2LF; SHM-DLPES-P1.4MF; SHM-DLPES-P1.6MF; SHM-DLPES-P1.8MF; SHM-DLPES-P2.0MF ; SHM-DLPES-P2.2MF ; SHM-DLPES-P1.4HF; SHM-DLPES-P1.6HF; SHM-DLPES-P1.8HF; SHM-DLPES-P2.0HF ; SHM-DLPES-P2.2HF; Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Sử dụng để lọc máu trong quá trình lọc thận nhân tạo, giúp lọc sạch các chất cặn của quá trình chuyển hóa và nước thừa trong máu Quy tắc 3; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C