STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ o xy trong máu A330; A360; Shenzhen Aeon Technology Co.,Ltd Shenzhen Aeon Technology Co.,Ltd Sử dụng đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy tạo (tách) oxy từ không khí GE1-3L; GE1-5L; GE1-3L-W; GE1-5L-W Ningbo GELE Medical Devices Co., Ltd Ningbo GELE Medical Devices Co., Ltd Sử dụng tạo Oxy cho người sử dụng thông qua đường thở Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy tạo (tách) oxy từ không khí JLO-590i, JLO-590i, JLO-1090Si Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd Sử dụng tạo Oxy cho người sử dụng thông qua đường thở Quy tắc 11, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B