STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán mi 1626W, 1624W 3M Health Care 3M Health Care Miếng dán bảo vệ bên ngoài vết thương Quy tắc 1 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A