STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân A01-I, A01-II, A01-III, A01-IV, A02-I, A02-II, A02-III, A02-IV,A03-I, A03-II, A03-III, A03-IV, B01-I, B01-II, B01-III, B01-IV, B02-I, B02-II, B02-III, B01-IV, B03-I, B03-II, B03-III, B03-IV, PC-I, PC-II, PC-III Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. , Trung Quốc Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. , Trung Quốc dùng để lưu trú bệnh nhân Quy tắc 12 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đầu giường G-1, G-2, G-3, G-4, G-5,G-6, G-7, G-8, G-9, G-10, G-11, G-12 Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. , Trung Quốc Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. , Trung Quốc dùng để đồ lưu trú bệnh nhân Quy tắc 12 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại A