STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Hệ thống ống thông mũi (phụ kiện kèm theo) Theo phụ lục Theo phụ lục Fisher & Paykel Healthcare Ltd Dùng trong hệ thống điều trị xông mũi nhằm thực hiện liệu pháp xông mũi được làm nóng và tạo ẩm cho bệnh nhân tự thở cần hỗ trợ thở Quy tắc 5, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B