STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng NHU20L; NHK20; NHK22; NHK30; NHKTD100; NHKTD 75; NHKTD50; NHUBTD100; NHUBTD75; NHUBTD50; NHVT400; NHVT500; NHVT600; NHVT900; NHVQ300; NHVQ350; NHVQ400; NHVQ500; NHVQ600; NHVQ700; NHVQ800; NHVQ900; NHTQ150; NHTQ200; NHTQ300; NHTQ350; NHTQ500; NHTQ1500 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Thiết bị được dùng để khử tiệt trùng các đồ dùng, dụng cụ y tế như quần áo cho bác sỹ trước khi phẫu thuật, kìm kéo, ….. Quy tắc 15, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C