STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng VMTS20L; VMTS32L; VMTS53L; VMTS80L; VMTS108L; VMTS120L; VMTS160L; VMTS200L; VMTS420L; VMTS1000L; VMTS2000L; Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Thiết bị được dùng để khử tiệt trùng các đồ dùng, dụng cụ y tế như kìm kéo… Quy tắc 15; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C