STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Mặt nạ thở Theo phụ lục Theo phụ lục Fisher & Paykel Healthcare Ltd Hỗ trợ điều trị thông khí với áp lực đường thở dương liên tục hoặc áp lực dương không xâm lấn. Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B