STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tua vít Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tua vít cho tay khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện dùng gắn vào tay khoan dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Dụng cụ đo độ sâu thông dò Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ống thông Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Dụng cụ hướng dẫn khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện dùng để hướng dẫn khoan trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Kẹp giữ nẹp chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Dùng để giữ nẹp chỉnh nha sử dụng cho việc phẫu thuật Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Mũi tạo ren Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Thanh uốn Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Dụng cụ chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục Osteonic Co., Ltd. Phụ kiện Dùng trong chỉnh nha Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A