STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đè lưỡi gỗ DL Dalian F.T.Z A2U Industrial Co.,Ltd- Trung Quốc Dalian F.T.Z A2U Industrial Co.,Ltd- Trung Quốc Que đè lưỡi dùng 1 lần 5 mục 1 TTBYT Loại A