STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical 1 & 2/ Van Epic được chỉ định cho bệnh nhân cần thay thế van tim hai lá/ động mạch chủ yếu, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. Nó cũng có thể được dùng để thay thế van tim hai lá/ động mạch chủ nhân tạo trước đó. 3/ Van Epic Supra được chỉ định cho bệnh nhân cần thay thế van động mạch chủ bị yếu, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. Nó cũng có thể được dùng để thay thế van động mạch chủ nhân tạo trước đó. 4/ Van Trifecta được chỉ định cho bệnh nhân cần thay thế van động mạch chủ bị yếu, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. 5/ Van Trifecta GT được chỉ định để thay thế van động mạch chủ bị bệnh, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh hoặc van động mạch chủ nhân tạo Khoản a, Trường hợp 1, Quy tắc 14, Mục D, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại D