STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống ngậm đo chức năng hô hấp 141 228, 141 230, 141 233 Plasti-Med Plastik Medikal Urunler San.Tic.Ltd.Sti Plasti-Med Plastik Medikal Urunler San.Tic.Ltd.Sti cung cấp đường dẫn khí trong qúa trình kiểm tra phổi Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A