STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Flocked Swabs Cleanmo (Dongguan) Biotech Co., Ltd Cleanmo (Dongguan) Biotech Co., Ltd Dùng lấy mẫu bệnh phẩm hầu họng và tỵ hầu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A