STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản dược phẩm HYCD-282; HYCD-282A; HYCD-469 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Tủ bảo quản sinh phẩm, mẫu, hóa chất, dược phẩm… Quy tắc 2; Phần II, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Tủ lạnh âm sâu DW-150W200 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu,vaccine ở nhiệt độ (-126 đến -150 độ C) Quy tắc 2; Phần II, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Tủ lạnh âm sâu DW-86W100J; DW-86W420J; DW-86L100J; DW-86L338J; DW-86L388J; DW-86L486J; DW-86L490J; DW-86L578J; DW-86L728J; DW-86L828J; DW-86L419; DW-86L579; DW-86L729; DW-86L829; DW-86L578S; DW-86L728S; DW-86L828S; DW-86L578ST; DW-86L728ST; DW-86L828ST; DW-86L579BPT; DW-86L729BPT; DW-86L829BPT; DW-86L959BPT; DW-86L579BP; DW-86L729BP; DW-86L829BP; DW-86L959BP; DW-86L828W; DW-86L959W; Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu,vaccine ở nhiệt độ (-40 đến -86 độ C) Quy tắc 2; Phần II, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Tủ lạnh âm sâu DW-60W138; DW-60W258; DW-60W388 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu,vaccine vaccine ở nhiệt độ (-30 đến -60 độ C) Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Tủ lạnh âm sâu DW-40W100; DW-40W255; DW-40W380; DW-40L92; DW-40L262; DW-40L188; DW-40L98; DW-40L278; DW-40W255J; DW-40W100J; DW-40W138J; DW-40W380J; DW-40L508J; DW-40L348J; DW-40L278J; DW-40L568J; DW-40L348; DW-40L626; DW-40L508; DW-40L420F; DW-40L260F Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu, vaccine ở nhiệt độ (-20 đến -40 độ C) Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
6 Tủ lạnh âm sâu DW-30L278; DW-30L348; DW-30L420F; DW-30L508; DW-30L818; DW-30L1280F; DW-30L680F; DW-30L1280FT; DW-30L818BP; DW-30L818BPT Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu,vaccine ở nhiệt độ (-10 đến -30 độ C) Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
7 Tủ lạnh âm sâu DW-25L92; DW-25L262; DW-25W518; DW-25W388; DW-25W300; DW-25W198; Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm, máu,vaccine ở nhiệt độ (-10 đến -25 độ C) Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B