STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục TONTARRA Medizintechnik GmbH, Germany - Sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp, sản khoa, tiết niệu, ổ bụng. - Quy tắc 10 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B