STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ nhựa đúc răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục MIS Implants Technologies Ltd. Dùng trong nha khoa để chế tác răng giả Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Xi măng MK-0022 MIS Implants Technologies Ltd. MIS Implants Technologies Ltd. Dùng trong nha khoa để chế tác hàm giả, răng giả Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B