STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Bộ dây chạy thận nhân tạo có kim Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để dẫn/truyền máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng bơm thuốc bổ sung Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để dẫn truyền dịch/thuốc vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn dạng bút, không cánh, không cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để dẫn truyền dịch/thuốc vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để dẫn truyền dịch/thuốc vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 (Họ) Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để dẫn truyền dịch/thuốc vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 (Họ) Bộ dây truyền dịch có kim Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng dẫn truyền dịch Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền 3 Ways Stopcock Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng kết nối với dây truyền dịch để điều hướng dịch truyền Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 (Họ) Bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng kết nối với dây truyền dịch để điều hướng dịch truyền Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 (Họ) Bộ dây nối dùng để truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt Flow Regulator Set Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để truyền và điều chỉnh lưu lượng dịch truyền Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 (Họ) Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt Theo phụ lục Theo phụ lục Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để truyền và điều chỉnh lưu lượng dịch truyền Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Nút chặn kim luồn Injection Stopper Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Harsoria Healthcare Pvt., Ltd Sử dụng để đậy kim luồn khi không sử dụng Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A