STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hộp bảo quản mẫu, vắc xin HZY-8Z; HZY-8ZA; HZY-15Z; HZY-15ZA; HZY-35BA; HZY-35B; HZY-5B; Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Hộp đựng bảo quản dược phẩm, vắc xin, mẫu để vận chuyển, khi đi hiện trườngQuy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ an toàn sinh học HR40-IIA2; HR30-IIA2; HR50-IIA2; HR60-IIA2; HR900-IIA2; HR1200-IIA2; HR1500-IIA2; HR1200-IIA2-E; HR1200-IIA2-X; HR1500-IIA2-E; HR1500-IIA2-X; HR1800-IIA2-E; HR1800-IIA2-X; HR900-IIB2; HR1200-IIB2; HR1500-IIB2; HR40-IIB2 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Thao tác mẫu, Bảo vệ người sử dụng, vật liệu thí nghiệm và môi trường Quy tắc 5,Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A