STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vết thương cá nhân Elastic 0 Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại B