STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy LDO-060E DAIHAN LABTECH CO., LTD DAIHAN LABTECH CO., LTD Được ứng dụng nhiều trong việc sấy, làm khô, sấy sơ bộ, sấy dụng cụ thủy tinh, sấy tiệt trùng. Quy tắc 15, Phần VI Trang thiết bị y tế dùng cho mục đích riêng, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 TỦ ẤM CO2 LCO-365AI DAIHAN LABTECH CO., LTD DAIHAN LABTECH CO., LTD Dùng để lưu trữ, nuôi cấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 3, Phần III Trang thiết bị y tế không xâm nhập, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 TỦ ẤM LIB-080M DAIHAN LABTECH CO., LTD DAIHAN LABTECH CO., LTD Dùng để lưu trữ, nuôi cấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 3, Phần III Trang thiết bị y tế không xâm nhập, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B