STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tạo oxy MAF015A Hui Zhou Miafi Electrical Appliances Co.,Ltd Hui Zhou Miafi Electrical Appliances Co.,Ltd Dùng để tạo oxy trong phòng, được thiết kế phù hợp với sức khoẻ con người Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu LK-833 Hui Zhou Miafi Electrical Appliances Co.,Ltd Hui Zhou Miafi Electrical Appliances Co.,Ltd Dùng để kẹp vào ngón tay đo nồng độ bão hoà oxy trong máu và nhịp tim Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B