STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng 93050 Miraclean Technology Co.,Ltd Miraclean Technology Co.,Ltd Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y tế Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng 96000; 96000A; 96000B; 96000C; 96000D; 96000E; 96000F; 96000G Miraclean Technology Co.,Ltd Miraclean Technology Co.,Ltd Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y tế Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A