STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục Dongsheng Biotech Co., Ltd. Được sử dụng để bảo quản mẫu (trong quá trình lấy mẫu để xét nghiệm sự hiện diện của vi khuẩn, vi rút) sau khi mẫu được lấy và trong quá trình vận chuyển mẫu. Sử dụng trong xét nghiệm y tế. Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A