STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm Disposable swab Yangzhou Chuangxin Medical Device Factory Yangzhou Chuangxin Medical Device Factory Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống môi trường vận chuyển vi rút Viral Transport Tube Yangzhou Chuangxin Medical Device Factory Yangzhou Chuangxin Medical Device Factory Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A