STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học 11231BBC86 Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd Dùng để thao tác mẫu. Bảo vệ vật liệu thí nghiệm, bảo vệ nhân viên và môi trường xung quanh khỏi các vi sinh vật trong quá trình cấy vi sinh Quy tắc 15 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B