STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị Laser điều trị CuRAS Ilooda Co., Ltd Ilooda Co., Ltd Điều trị nám, bớt bẩm sinh, xóa xăm, mụn cóc… Quy tắc 9 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thiết bị laser điều trị Enlighten; Enlighten SR; Enlighten III Cutera Inc. Cutera Inc. Điều trị nám, bớt bẩm sinh, xóa xăm, mụn cóc, tái tạo da… Quy tắc 9 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C