STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Hút dịch tiết, đờm,.. trong khí quản và phế quản. Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B