STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học 11231 BBC 86 Biobase Biodustry (Shandong) Co.,Ltd Biobase Biodustry (Shandong) Thao tác mẫu, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ an toàn sinh học BSC-700IIA2-Z; BSC-1800IIA2-X; BSC-1100IIA2-X; BSC-1500IIA2-X Jinan Biobase Biotech Co., Ltd , Jinan Biobase Biotech Co., Ltd , Thao tác mẫu, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ cấy vi sinh BBS-SDC; BBS-DDC; BBS-H1100; BBS-H1500; BBS-H1800; BBS-H800; BBS-H1300; BBS-V800-X; BBS-V1300-X; BBS-V1800-X Jinan Biobase Biotech Co., Ltd , Jinan Biobase Biotech Co., Ltd , Thao tác mẫu, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A