STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ trữ máu KBSR400V; KBSR 600V; KLAB-R400VX KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL Dùng để bảo quản mẫu, vật phẩm , vắcxin Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ lạnh âm sâu KFDE 520 NIA KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, Dùng để lưu trữ máu, bảo quản máu Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A