STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân HSK-70.4.05.SU1; HSK-70.4.05.SU2; HSK-70.4.05.PS1; HSK-70.4.06.SU1; HSK-70.4.06.SU2; HSK-70.4.06.PS1; HSK-70.4.07.SU1; HSK-70.4.07.SU2; HSK-70.4.07.PS1; HSK-70.5.01.ABS; HSK-70.5.02.ABS Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Tủ đầu giường được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích hỗ trợ điều trị bệnh nhân nội trú trong bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân 02 tay quay HSK-13.2.2P.SU1; HSK-13.2.2P.SU2; HSK-13.2.2P.PS1 Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú tại bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường bệnh nhân 01 tay quay HSK-13.1.2P.SU1; HSK-13.1.2P.SU2; HSK-13.1.2P.PS1 Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú tại bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường bệnh nhân HSK-13.0.2P.SU1 HSK-13.0.2P.SU2 HSK-13.0.2P.PS1 Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Công ty TNHH Điện tử Y tế Hasaky Hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú tại bệnh viện, cơ sở y tế… Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A