STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy X09 Henan Bingzun Industrial Co.,Ltd Henan Bingzun Industrial Co.,Ltd Sử dụng đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C