STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường BC132C Zhangjiagang Medicon Machinery Co.,Ltd Zhangjiagang Medicon Machinery Co.,Ltd Sử dụng để cất giữ thuốc men, đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A