STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng SA-400;SA-450; SA-500;SA-600; SA-900;SA-400A; SA-450A; SA-500A; SA-600A; SA-900A; SA-400L; SA-450L; SA-500L; SA-600L; SA-900L; SAP-400; SAP-450; SAP-500; SAP-600; SAP-900; SAP-S0110; SAP-S0260; SAP-S0454; SAT-400; SAT-450; SAT-500; SAT-600; SAT-900; SAT-S0110; SAT-S0454; SAT-450HP; SAT-450HPD; SAT-500HP; SAT-500HPD; SAT-600HP; SAT-600HPD SA-230M; SA-260M; SA-300M; SA-300VM; HRS-232; SA-230MA; SA-260MA; SA-300MA; SA-300VMA; HRSP-232; MAC-1600PV; MAC-1400PV; SA-230FA; SA-260FA; SA-300FA; SA-300VFA; SA-300VL; SA-232; SA-232X; SA-232V; SA-252F; SA-300VF; SA-202; SA-202V; SA-302E; SA-300H; SA-260MB; SA-230FA-R; SA-260FA-R; SA-230MA-R; SA-260MA-R; SA-202N; SA-232N; SA-252N; SA-300N; SA-300MB; SA-302MB Sturdy Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Dùng để hấp tiệt trùng, dụng cụ, thiết bị, đồ vải trong bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 15, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C