STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông 2 nòng sử dụng trong lọc máu, truyền máu tạm thời KFlow-Epic/ Kimal PLC, Anh Kimal PLC, Anh Dụng cụ tiệt trùng để sử dụng tạo đường vào ngắn hạn khi cần lọc máu, truyền máu (dưới 30 ngày) QT3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C