STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển vi rút Tuýp POLYVAC Việt Nam POLYVAC Việt Nam Môi trường vận chuyển vi rút dùng để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp. QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A