STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục KDL MEDICAL INC Sử dụng trong lòng mạch máu giúp lưu thông máu qua vị trí phẫu thuật trong quá trình sửa chữa hoặc bắc cầu mạch vành Quy tắc 6 - khoản 6, phụ lục II - khoản 2 thông tư 39/TT-BYT TTBYT Loại D