STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent ngoại vi phủ thuốc PTX Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Ireland Limited Sử dụng trong điều trị các bệnh mạch máu có triệu chứng ở động mạch đùi - khoeo trên đầu gối có đường kính mạch tham chiếu từ 4 mm đến 7 mm QT 13 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D