STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy lấy cao răng ADV750-N, PM25(Power max 25) Lakong Medical Devices Co., Ltd., / Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc / Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Đèn quang trùng hợp LED70 Lakong Medical Devices Co., Ltd., / Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc / Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tay khoan nha khoa M333M4, LQS(M)666, ELM744, ELS736, ELCA760 Lakong Medical Devices Co., Ltd., / Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc / Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Camera trong miệng AIC5888 Lakong Medical Devices Co., Ltd., / Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc / Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ máy chữa răng lưu động PC2630, PC2930 Lakong Medical Devices Co., Ltd., / Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc / Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ghế răng di động (bao gồm: ghế răng đơn giản + ghế nha sĩ) PC2700 (including: PC2720+PC2740) Lakong Medical Devices Co., Ltd., Trung Quốc TPC Advance Technology, Inc – Mỹ Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B