STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao plasma Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Navigation, Inc. Là thiết bị cao tần đơn cực sử dụng một lần. Thiết bị được chỉ định với các máy phát điện hợp cách như một phần của Hệ thống phẫu thuật. Thiết bị được chỉ định để cắt và cầm máu mô mềm trong phẫu thuật tai mũi họng (ENT) bao gồm nạo VA và cắt bỏ amiđan (hầu, vòm họng, vòm miệng). QT9, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C